Privacy statement

Op de website www.grafsteenhouwerij.nl en het gebruik daarvan zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Door deze websites te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Steenhouwerij Engberts vof garandeert niet dat deze websites foutloos of ononderbroken functioneert of dat gebruikers te allen tijde toegang hiertoe hebben.

Website informatie

Alle informatie op de websites van Steenhouwerij Engberts vof is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciële doeleinden. Steenhouwerij Engberts vof heeft de zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de websites. Desondanks kan Steenhouwerij Engberts vof niet aansprakelijk gesteld worden voor zaken die verband houden met de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de geboden informatie kunt u derhalve geen rechten ontlenen.

Steenhouwerij Engberts vof kan zonder nadere aankondiging de inhoud van de websites wijzigen, echter op haar rust geen verplichting om fouten te herstellen of de inhoud te actualiseren. Steenhouwerij Engberts vof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de websites en daarop aangeboden informatie.

Informatie van externe partijen

Op deze websites worden, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie en websites van derden. Steenhouwerij Engberts vof heeft geen zeggenschap over deze informatie en deze websites van derden en is hiervoor niet aansprakelijk. Steenhouwerij Engberts vof adviseert u te allen tijde de gebruiksvoorwaarden en informatie van de betreffende websites te raadplegen.

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de websites door gebruikers kunnen worden verkregen (voor iedere vorm van ongevraagde communicatie) is niet toegestaan tenzij de betreffende persoon daarvoor toestemming heeft gegeven.

Melding onjuiste gegevens

Indien u van mening bent dat bepaalde informatie op de websites onrechtmatig zijn kunt u dit aan Steenhouwerij Engberts vof melden door middel van de daartoe bestemde contactgegevens op de websites. Aan de hand van de door u opgeven gegevens zal Steenhouwerij Engberts vof de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Steenhouwerij Engberts vof gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Steenhouwerij Engberts vof worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart u Steenhouwerij Engberts vof voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal.

Steenhouwerij Engberts vof kan te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden aanpassen zij adviseert u dan ook deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken. Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de websites is Nederlands recht van toepassing.

Privacy verklaring

Dit is de Privacy Verklaring van Steenhouwerij Engberts vof, gevestigd aan de Winkler Prinsstraat 9 in Assen, K.v.K. nr 67422292, BTW nr. NL856981175B01 en bereikbaar op 0592 – 312780. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via de website www.grafsteenhouwerij.nl.

Als u in de webshop informatie of advies van een expert aanvraagt of iets bestelt wordt u gevraagd om naam, adres-, telefoonnummer en e-mailadres gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • de afhandeling van uw vraag of bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
  • het versturen van uw bestelling, indien van toepassing
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

De ordergegevens, wanneer een bestelling is geplaatst, worden verwerkt in WordPress en WooCommerce, het platform waar de webshop Steenhouwerij Engberts vof op draait. De ordergegevens worden ten minste 10 jaar opgeslagen i.v.m. de regels omtrent de Belastingaangifte van de Belastingdienst.

De NAW gegevens (en telefoonnummer en e-mail indien van toepassing) worden opgeslagen en zijn beveiligd met inlognaam en wachtwoord.

Via www.grafsteenhouwerij.nl kan er een offerte aanvraag, documentatie aanvraag of online afspraak worden gemaakt. De offertegegevens, wanneer een offerte wordt aangevraagd via www.grafsteenhouwerij.nl, worden verwerkt en opgeslagen in onze systemen en boekhouding. Bij het aanvragen van een offerte wordt gevraagd om NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer en omschrijving. Deze offertegegevens worden ten minste 1 jaar opgeslagen.

Als er een online afspraak wordt gemaakt of een documentatie aanvraag wordt gedaan via www.grafsteenhouwerij.nl, worden dezelfde gegevens gevraagd als bij de offerte aanvraag. Ook deze gegevens worden gedurende een periode van ten minste 1 jaar bewaard.

De klant, heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te corrigeren en te verwijderen (verwijderen kan alleen als u geen daadwerkelijke bestelling heeft geplaatst, maar alleen een offerte heeft aangevraagd bijvoorbeeld). Mocht u dit willen, mailt u dan naar info@grafsteenhouwerij.nl met als onderwerp ‘corrigeren persoonsgegevens’. U kunt ten alle tijde opvragen welke persoonsgevens van u bekend zijn bij Steenhouwerij Engberts vof. Mocht u dit willen, mailt u dan naar info@grafsteenhouwerij.nl met als onderwerp ‘persoonsgegevens opvragen. In beide gevallen dient het e-mailadres te corresponderen met de gegevens die van u bij ons bekend zijn teneinde om fraude te voorkomen.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens en deze worden niet verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden. Heeft u desondanks toch een bezwaar of klacht? Mailt u dan naar info@grafsteenhouwerij.nl met als onderwerp ‘klacht privacy’.

Cookie verklaring

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en de door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Vrijdag 13 oktober gesloten

Op vrijdag 13 oktober 2023 vieren wij het bestaan van 140 jaar Steenhouwerij Engberts. Op deze speciale dag zijn we gesloten voor afspraken en verkoop. Vanaf dinsdag 16 oktober staan we weer vol energie voor u klaar. In geval van nood kunt u bellen met 0592-312780.