Grafmonumenten

Gedenkstenen van deze tijd

Al eeuwen lang worden graven gemarkeerd met een grafmonument. Lang werd de uitvoering ervan bepaald door regels en tradities. Ook heerste er lange tijd een sfeer van soberheid.
De laatste jaren is er meer ruimte ontstaan voor persoonlijk stilstaan bij sterven en gedenken. Dit komt tot uiting in een ruimere keuze van mogelijkheden in vormen, steensoorten, combinaties van materialen en persoonlijk ontworpen monumenten.
Ook is het tegenwoordig weer mogelijk om een Drentse kei, een zwerfkei of hunebedsteen, te gebruiken als basis voor een grafmonument.
Wij vervaardigen staande, enkele en dubbele grafmonumenten, kindergedenkstenen en urnmonumenten uit elk gewenst materiaal, met natuursteen als basis. Vanuit deze basis zijn verschillende combinaties mogelijk met bijvoorbeeld glas, brons, staal of kunststof.

Wanneer kan een steen worden geplaatst?
Na de begrafenis moet ongeveer drie maanden worden gewacht voordat een monument kan worden geplaatst. De grond moet namelijk eerst ‘nazakken’ voordat een degelijke fundering kan worden gemaakt.
We leggen onder ieder te leveren grafwerk een betonvloer van gewapend beton, die we onder het maaiveld op kunststof fundatiepalen bevestigen. Deze fundatiepalen reiken tot de vaste grond.
Als u beplanting wenst binnen een omranding van steen, dat plaatsen wij een open betonraam op de fundatiepalen.
Het grafmonument wordt solide bevestigd op deze betonvloer of dit betonraam. Onze ervaring is dat er in bijna alle gevallen na het verstrijken van de vereiste drie maanden op verantwoorde wijze een grafmonument kan worden geplaatst.

Levertijd
De levertijd van een grafmonument is ongeveer twee tot drie maanden na de opdrachtdatum, afhankelijk van het overeengekomen model en het gekozen materiaal.

Fotoboek en brochures
Op aanvraag zenden we u vrijblijvend het fotoboek, het fotoboekje over urnbestemmingen, de brochure over urnbestemmingen en/of de brochure over sierurnen toe, met daarin foto’s en informatie over graf- en urnmonumenten en sierurnen. De fotoboeken bevatten tevens informatie over prijsindicaties.