Enkel liggend

Ter nagedachtenis

Een liggende gedenksteen is een stenen gedeelte, de zogenaamde afdekplaat, met of zonder een staand gedeelte, het zogenaamde kopstuk. Deze liggende gedenksteen kan enkel zijn voor een enkel graf, of dubbel voor een dubbel graf. Afhankelijk van de begraafplaats gaat het dan om enkele graven, graven boven elkaar (beide enkel) of graven naast elkaar (dubbel).


Een liggende gedenksteen kan op drie manieren worden uitgevoerd, namelijk volledig afdekkend, gedeeltelijk afdekkend of met een volledig open ruimte binnen een stenen omranding.
De liggende grafbedekking wordt altijd op een volledige betonplaat gefundeerd. Ook een gedeeltelijk afdekkende plaat wordt doorgaans, afhankelijk van de uitvoering, op een volledige betonplaat gefundeerd. Een liggende omranding wordt meestal op een open betonraam gefundeerd. Binnen deze omranding kan beplanting worden aangelegd. Op deze omranding of de liggende grafbedekking wordt al dan niet het kopstuk geplaatst.
Alle funderingen worden onder het maaiveld, dus onzichtbaar, aangelegd op kunststoffen funderingsplaten. Alleen het uiteindelijke monument bevindt zich zichtbaar boven het maaiveld.
De steensoort die tegenwoordig het meest wordt gebruikt is graniet, vanwege haar duurzaamheid,  onverwoestbaarheid en mooie kleuren en tekening. Zwerfkeien en hunebedstenen zijn hetzelfde graniet, maar dan in ruwe onbewerkte vorm.
Zachtere steensoorten zoals marmer en kalksteen (Belgisch Hardsteen) worden steeds minder gebruikt, omdat ze meer onderhoud vergen dan de hardere soorten.
We beschikken over een groot aantal bestaande ontwerpen, maar zijn tevens gespecialiseerd in het samen met u komen tot een persoonlijk ontwerp. De uitvoering in natuursteen kan gecombineerd worden met glas, staal, brons, hout of kunststof.
Verschillende steensoorten en grafwerkconstructies vragen verschillend onderhoud. Wij kunnen u hier helder en duidelijk over informeren.